Reklam

Reklam

Reklam
  • upp Hoppa
  • uppupp Dubbelhoppa
  • uppuppupp Glid
  • mellanslag Skjut

Se upp missdådare, här kommer Sketchman! Hoppa, dubbelhoppa, glid och skjut dig förbi horder av fiender och faror i detta spännande nya springspel!

Hjälp

There are 3 awards in SketchMan. Visa alla belöningar

  • Sketch Man Bronze
  • Sketch Man Silver
  • Sketch Man Gold

Video Walkthrough

Back to Game

Reklam

Flera spelare
Reklam