Reklama

Reklama

Reklama
  • spacja Ruch przedmiotami

Nie możesz poruszać bohaterem. Używając przycisku [SPACE] możesz wpływać na przedmioty wokół niego, aby przeprowadzić go do końca poziomu!

Pomoc

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama