Reklama

Reklama

Reklama
  • strzałki Ruch
  • spacja Umiejętność specjalna

Broń swojej planety przed zielonym królikiem i jego złowrogimi sługami. Ulepszaj swojego bohatera i odblokowuj specjalne umiejętności, aby rozprawić się z najeźdźcami.

Pomoc

There are 3 awards in Bear in Super Action Adventure. Pokaż wszystkie nagrody

  • Rabbit Slayed
  • Star Collector
  • Bee Killer

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama