?nternet sitenin i?ine y?kle: Dale and Peakot on Your Website

Kodu G?ncelle

* Dil de?i?ikli?i sadece baz? oyunlar i?in ge?erlidir.

[game id="2289"]

WordPress eklentisini indir ve etkinle?tir, daha sonra bir blog g?nderisi veya sayfaya k?sa kodu ekle veDale and Peakot WordPress sitende g?r?nt?lenecek.

Daha fazla bilgi ekenti destek sayfas?nda bulunabilir.

WordPress Oyun Salonu Eklentisini ?imdi Kur
Dale&Peakot Oyna

Dale and Peakot

Help Dale get his chickens back from the coyotes with the help of Peakot, his magic hen.

Miniclip.com'da Oyunlar - Dale and Peakot Dale and Peakot

Help Dale get his chickens back from the coyotes!

Play this free game now!

Reklam

Haber b?lteni

A? y?neticisinden en son haberleri do?rudan al. Sadece a?a??da kayd?n? yapt?r!

Miniclip.com'da oturum a?

?ekmeceyi kapa