?nternet sitenin i?ine y?kle: Bush Shoot-Out on Your Website

Kodu G?ncelle

* Dil de?i?ikli?i sadece baz? oyunlar i?in ge?erlidir.

[game id="1452"]

WordPress eklentisini indir ve etkinle?tir, daha sonra bir blog g?nderisi veya sayfaya k?sa kodu ekle veBush Shoot-Out WordPress sitende g?r?nt?lenecek.

Daha fazla bilgi ekenti destek sayfas?nda bulunabilir.

WordPress Oyun Salonu Eklentisini ?imdi Kur
Bush Shoot Oyna

Bush Shoot-Out

Make sure that Bush and Condoleezza get out of the White House alive!

Miniclip.com'da Oyunlar - Bush Shoot-Out Bush Shoot-Out

Make sure that Bush and Condoleezza get out of the White House!

Play this free game now!

Reklam

Haber b?lteni

A? y?neticisinden en son haberleri do?rudan al. Sadece a?a??da kayd?n? yapt?r!

Miniclip.com'da oturum a?

?ekmeceyi kapa