Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Jazda
  • left mouse button Wykonaj czynność

Nie pozwól, aby te zwierzęta były zamknięte w klatkach w Zoo! Poczuj zew wolności wjeżdżając na ulice swoim wyścigowym samochodem i zostań królem zoo.

There are 3 awards in Zoo Racer.

  • Zoo Racer Gold
  • Zoo Racer Silver
  • Zoo Racer Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x