Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie
  • left mouse button Strzał

Mamy problem! Wszędzie są zombiaki! Przedostań się do helikoptera i uciekaj jak najdalej stąd!

There are 3 awards in Zombie Big Trouble.

  • Zombie Big Trouble Bronze
  • Zombie Big Trouble Silver
  • Zombie Big Trouble Gold

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x