Advertisement
Focus Mode
  • left right Spring
  • up Hoppa
  • P
    Pausa
  • S
    Ljud

Hitta tillräckligt med guld för att bygga en fin skinande rymddräkt.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x