Advertisement
Focus Mode
  • left right Bieg up Skok
    P
    Pauza
    S
    Dźwięk

Znajdź dość złota, aby zbudować błyszczący kombinezon kosmiczny.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x