Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Flytta
  • up Accelerera
  • down Sakta ner

Samla kraft och attackera byinvånarna. Undvik hinder, de kommer bara att sakta ner dig i ditt slutmål att sluka alla byborna på skärmen.

There are 3 awards in Worm Food.

  • Worm Food Bronze
  • Worm Food Silver
  • Worm Food Gold
View All Awards
x
x