Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Ruch
  • up Przyspieszenie
  • down Hamowanie

Zwiększ szybkość, aby natrzeć na mieszkańców wioski. Unikaj przeszkód, gdyż będą Cię tylko spowalniać w Twoich podbojach, aby pożreć wszystkich mieszkańców wioski znajdujących się na ekranie.

There are 3 awards in Worm Food.

  • Worm Food Bronze
  • Worm Food Silver
  • Worm Food Gold
View All Awards
x
x