Advertisement
Focus Mode
  • left right Mozgatás
  • up Gyorsít
  • down Lassít

Növeld a sebességet, hogy megtámadhasd a falusiakat. Kerülj el minden akadályt; csak lelassítanak küldetésedben, hogy elpusztítsd a képernyőn lévő összes falusit.

There are 3 awards in Worm Food.

  • Worm Food Gold
  • Worm Food Silver
  • Worm Food Bronze
View All Awards
x
x