Advertisement
Focus Mode
 • arrows Flytta
 • A
  Tackla
 • S
  Passa
 • D
  Skjut
 • Håll ner D för kraftigare slag.

Led ditt lag hela vägen genom mästerskapet!

There are 3 awards in World Soccer Champion.

 • World Soccer Champion Gold
 • World Soccer Champion Silver
 • World Soccer Champion Bronze
View All Awards
x
x