Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przeciąganie słów

Umieść słowo na winorośli i łącz wszystkie słowa, aby ukończyć poziom!

x
x