Advertisement

Ad
  • left mouse button Klikaj na litery lub wpisuj je z klawiatury,
  • potem naciśnij ENTER

Rzucaj słowa na wiatr i pierwszy przekrocz linię mety!

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer