Word Collapse

Get Word Collapse on mobile:

Also available on mobile:

Hot Rod Racers 8 Ball Pool Rail Rush
Reklam
Focus Mode
 • left mouse button Fareyi aşağı çek ve sözcüğü göndermek için kelimeleri fırlat.

Tuğlaları yok etmek için sözcükleri seç ve gönder. Kalan tuğlalar yıkılacak ve yeni kelimeler oluşturacak. Sözcükleri doğru sırada bulman gerekiyor!

There are 21 awards in Word Collapse.

 • WordCollapse Bronze
 • WordCollapse Silver
 • WordCollapse Gold
 • WordCollapse Blue
 • Fast Learner
 • Know-it-all
 • Rolling Stone
 • Technophile
 • Gourmand
 • Christmas
 • Adventurer
 • Perfect scholar
 • Lots of things
 • Dr Frankenstein
 • Do or die!
 • Movie buff
 • Love Quotes
 • Funny Quotes
 • Leisure & Pleasure
 • Academy Awards
 • Famous Quotes
x
x