Advertisement
Focus Mode
  • arrows Kierunek
  • X
    Wystrzel żołędzia
  • Z
    Specjalna broń

W jak najkrótszym czasie pobiegnij po leśnej ścieżce. Aby zdobyć więcej punktów, zbierz gwiazdki.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x