Advertisement

  • left mouse button Set height/speed

Dalga üzerinde zıplayan kahramanınızın olabildiğince çok uçması için yüksekliği ve hızı ayarlayın!

Add Wave Jumper to Your Website Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer