Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Set height/speed

Ställ in vinkel och hastighet för att få din vattenskidsåkare att flyga så långt som möjligt!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x