Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie
  • left mouse button Strzał
  • X
    Zmiana broni

Konflikt na polu bitwy coraz bardziej się zaostrza. Jedynym sposobem na zwycięstwo jest wykorzystanie najnowocześniejszych śmigłowców bojowych. Strzelaj z karabinów i wyrzutni rakiet, by zniszczyć wszystkie zagr ożenia. Bądź gotowy na pełną akcji wojenną zawieruchę.

There are 3 awards in War Copter.

  • War Copter Bronze
  • War Copter Silver
  • War Copter Gold

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x