Advertisement
Focus Mode
 • move mouse Flytta
 • left mouse button Håll ned för att ladda up, släpp för att hoppa
 • Z
  X
  C
  V
  Utför tricks
 • space Railslide

Utför de mest extrema rörelser och få mest poäng.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x