Advertisement

  • move mouse Flytta
  • left mouse button Håll ned för att ladda up, släpp för att hoppa
  • Z
    X
    C
    V
    Utför tricks
  • space Railslide

Utför de mest extrema rörelser och få mest poäng.

Add Wakeboarding XS to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer