Advertisement

  • left right Flytta
  • up Hoppa
  • space Byt boll
  • Håll inne down för att ladda upp och släpp för att hoppa högt

There are 3 awards in Wacky Ballz 2. View All Awards

  • Wacky Ballz 2 Bronze
  • Wacky Ballz 2 Silver
  • Wacky Ballz 2 Gold

Led Wacky Ballz genom helt nya nivåer av fysikplattformsspelet i denna uppföljare. Använd piltangenterna för att hoppa och rulla och nå utgångarna!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer