Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • wasd / arrows Flytta
  • space Action

Du är den orädde ledaren av en grupp dimensionsutforskande forskare som av misstag kraschar och kommer ifrån varandra. Vänd gravitationen för att undvika faror och ta dig genom mer och mer utmanande nivåer för att rädda dina vänner!

x
x