Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch

Prowadź węża przez labirynt, dla podtrzymania energii łapiąc myszy.

x
x