Advertisement
Focus Mode
  • Tryck och håll inne
    X
    + arrows för hold-tricks;
    C
    + arrows för one shot-tricks

Utför häpnadsväckande tricks på din skateboard medan du rusar upp och ner för halfpipen i hisnande fart. För att vinna måste du underhålla publiken genom att genomföra tricken de kräver för att slå din motståndare.

There are 3 awards in Upipe Skateboard.

  • UPipe Gold
  • UPipe Silver
  • UPipe Bronze
View All Awards
x
x