Advertisement
Focus Mode
  • left right Bieg
  • up Skok
  • space Strzał

Świat opanowała ciemność. Pomóż bohaterowi o imieniu Harvey Tumblestump poruszać się w mroku. Oświetlaj drogę i walcz z groźnymi potworami.

There are 3 awards in Tumblestump 2.

  • Tumblestump 2 Gold
  • Tumblestump 2 Silver
  • Tumblestump 2 Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x