Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Välj
  • arrows Sikta (armborst)
  • space Skjut (armborst)

Försvara ditt slott från annalkande trupper. Köp soldater (nederst till vänster på skärmen) och låt dem kämpa för dig. Du kan även skjuta armborst från ditt slott.

There are 3 awards in Troy.

  • Troy Bronze
  • Troy Silver
  • Troy Gold
View All Awards
x
x