Advertisement

  • left mouse button Välj
  • arrows Sikta (armborst)
  • space Skjut (armborst)

There are 3 awards in Troy. View All Awards

  • Troy Bronze
  • Troy Silver
  • Troy Gold

Försvara ditt slott från annalkande trupper. Köp soldater (nederst till vänster på skärmen) och låt dem kämpa för dig. Du kan även skjuta armborst från ditt slott.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer