Advertisement

  • move mouse Rozbrajanie pułapek left mouse button Przyspieszenie owcy

Unikaj pułapek, próbuj trafić miny i zajdź jak najdalej.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer