Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • Z
    Svinga svärdet
  • up Hoppa

Rör dig med piltagenterna och svinga ditt svärd med Z. I tankebubblorna kan du se ledtrådar. Nå prinsessan!

There are 3 awards in Tiny Castle.

  • Tiny Castle Bronze
  • Tiny Castle Silver
  • Tiny Castle Gold
View All Awards
x
x