Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button = Przesuń łyżwiarza

Użyj łyżwiarza w celu wycięcia dziur w lodzie, tak aby potwory powpadały do wody!

x
x