Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Flytta spelare
  • left mouse button Ställ in styrka, släpp för att slå

Slå ut alla tre moståndarna och ta hem vinsten i cupfinalen.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x