Advertisement
Focus Mode
  • wasd Flytta
  • left mouse button Skjut

Försvara ditt fäste från de attackerande vågor av fiendens stridsvagnar.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x