Sushi Go Round

Get Sushi Go Round on mobile:

Also available on mobile:

Soccer Stars 8 Ball Pool Rail Rush
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Laga sushi och servera dina gäster

Du är ersättningskock och du har en vecka på dig att lära dig recepten och servera gästerna i sushirestaurangen.

x
x