Sushi Go Round

Get Sushi Go Round on mobile:

Also available on mobile:

Soccer Stars 8 Ball Pool Rail Rush
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Wybierz składniki i obsługuj klientów.

Zastępujesz szefa kuchni, jesteś na tygodniowym okresie próbnym. Użyj właściwych przepisów i obsługuj klientów w restauracji sushi.

x
x