Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • down Plocka upp en låda
  • down Släpp en låda
  • space Kasta låda

Din boss är extra bossig idag. Hjälp Chimp att klara av den hjärnutmanande uppgiften genom att hitta sätt att samla in föremålen som bossen kräver för att hålla igång sitt företag i detta pusseläventyrsspel.

There are 3 awards in Super Stocktake.

  • Super Stocktake Gold
  • Super Stocktake Silver
  • Super Stocktake Bronze
View All Awards
x
x