Advertisement

  • arrowsorwasd Flytta
  • left mouse button Skjut

There are 3 awards in Super Goblin War Machine. View All Awards

  • Goblin War Machine Bronze
  • Goblin War Machine Silver
  • Goblin War Machine Gold

De här trollen är riktigt sura, och inte bara de, de är beväpnade som få! Kontrollera deras stora uppgraderingsbara krigsmaskin och använd den för att förstöra de små byarna. Ju mer du förstör, desto mer poäng får du.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer