Advertisement

  • move mouse Fullständiga instruktioner i spelet

Styr din ubåt genom de förrädiska vattnen - undvik alla hinder.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer