Advertisement

  • up down Hız artır ve azalt
  • left right Atı yönlendir
  • ctrl Kamçı
  • space Zıpla

Alanı inceleyin, bir at seçin ve mesafeyi koruyup koruyamayacağınızı görün.

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer