Advertisement

  • arrows Flytta
  • space Skjut

Flyg ditt skepp till säkerhet genom alla nivåerna.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer