Reklam

  • pilar Flytta
  • mellanslag Skjut

Flyg ditt skepp till säkerhet genom alla nivåerna.

Hjälp

Reklam

Högtider

Logga in på Miniclip.com

stäng panel