Ad
Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch space Strzał

Przeprowadź bezpiecznie swój statek przez poszczególne etapy.

x
x