Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Alege un pătrat, plasează pătratul

Reprodu modelul pe pagina principală a jocului pentru a termina fiecare nivel.

x
x