Advertisement

  • wasd Flytta
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • space Transformera (lås upp förmågan i spelet)

There are 4 awards in Spellstorm. View All Awards

  • Ice Master
  • Utility Master
  • Familiar Master
  • Morphosis Master

Du har fått uppdraget att besegra den onda kaosskördaren - och står nu framför hans mörka fästning. Använd kraftfulla trollformler för att besegra alla fiender som står i din väg för att slutföra uppdraget.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer