Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Move
  • X
    Jump
  • Z
    Attack
  • space Action Button
  • tab Toggle Spellbook
  • left mouse button Manage Spellbook

Besegra skurkarna och samla deras spektralextrakt för ge färg tillbaka till världen.

x
x