Advertisement

  • arrows Flytta
  • X
    Skjut
  • space Plasmabomb

Förstör alla meteoriter innan de förstör dig.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer