Advertisement

  • left mouse button Atış açısını ve gücünü ayarla, atmak için tuşu bırak

Kar toplarını atıp yığarak en uzun boylu kardan adamı yapın.

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer