Advertisement

  • left mouse button Reglează unghiul de lansare, setează forţa, eliberează pentru a arunca

Aruncă şi uneşte bulgări pentru a face cel mai înalt om de zăpadă.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer