Advertisement

  • down Skjut ut bollen
  • left right Paddlar
  • space Magnet

There are 3 awards in Snowball. View All Awards

  • Snowball Pinball Bronze
  • Snowball Pinball Silver
  • Snowball Pinball Gold

Aktivera flera mål för extra poäng i detta snabba flipperspel.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer