Advertisement

  • left right Flytta, tryck två gånger för kullerbytta
  • up Hoppa
  • down Gå in/ut ur hus
  • up down Dunka marken

There are 3 awards in Snow Tale. View All Awards

  • Snow Tale Bronze
  • Snow Tale Silver
  • Snow Tale Gold

Ta dig an de isiga monsterna som invaderar islandet. Hur slutar denna snösaga?

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer