Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Desenează linia zăpezii.

Continuarea extrem de popularului joc Snow Line.

x
x