Advertisement

  • move mouse Move
  • left mouse button Throw Ice

Se till att skolan är stängd för dagen genom att hålla snömolnen kalla.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer